Mithokondria

Table of Contents

Mithokondria

Mithokondria berfungsi sebagai tempat respirasi untuk menghasilkan energi .Mithokondria memiliki dua membran yaitu membran dalam dan luar. membran luar bersifat elastis sedangkan membran dalam membentuk krista. Krista adalah lipatan-lipatan yang menuju dalam rongga mithokondria
4. Retikulum Endoplasma
https://aimaifantasy.files.wordpress.com/2011/07/re.jpg?w=300 Retikulum Endoplasma dibagi menjadi dua yaitu:
Retikulum Endoplasma kasar,didalamnya terdapat banyak ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein
Retikulum Endoplasma kasar,berfungsi untuk mensintesis molekul-molekul lemak,fosfolipid dan steroid

5. Ribosom

282Ribosom merupakan organel terkecil didalam sel yang berbentuk butiran-butiran kecilribosom ada yang melekat didalam membran retikulum endoplasma kasar dan ada yang bebas di sitoplasma.Ribosom berfungsi untuk sintesis protein
6. Aparatus Golgi
https://aimaifantasy.files.wordpress.com/2011/07/badangolgi.jpg?w=300Aparatus Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran protein dan lendir, sehingga disebut organel eksresi.Aparatus golgi pada tumbuhan disebut diktioso
7. Lisosom
https://aimaifantasy.files.wordpress.com/2011/07/lisosom.jpg?w=300Lisosom memeiliki struktur bulat yang dibatasi membran tunggal berisi enzim pencernaan.Lisosom berfungsi mencerna bagian sel yang rusak dan zat asing masuk kedalam sel
8. Vakuola
http://3.bp.blogspot.com/-q0DG1fjITzw/UVrA2zfLVXI/AAAAAAAAAC8/9TL5TroXjTI/s1600/vakuola.jpegVakuola adalah ruangan kecil yang berisi caiaran yang dibatasi oleh membran yang sama dengan membran sel.Vakuola pada tumbuha berbeda dengan hewan. Vakuola tumbuhan lebih besar,berpigmen dan berisi cadangan makanan sedangkan pada hewan berukuran kecil
9. Sentriol
http://2.bp.blogspot.com/_notecibkaJM/SwK8jc-0m0I/AAAAAAAAAYQ/elhfU1FdEkQ/s1600/sentriol.jpgSentriol hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi untuk pembelahan sel

10. Kloroplas
https://aimaifantasy.files.wordpress.com/2011/07/kloroplast.jpg?w=300Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena di dalamnya terdapat klorofil
11. Inti Sel
https://aimaifantasy.files.wordpress.com/2011/07/nukleus.jpg?w=300Inti sel berbentuk oval dan biasanya terdapat di pusat sel. Inti sel berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Di dalam inti sel terdapat cairan inti (nukleoplasma) dan kromosom.Cairan inti tersusun dari air,protein dan mineral.Di dalam kromosom terdapat gen sebagai penurun sifat.kromosom terbentuk dari benang-benang kromatin yang tersusun dari butiran-butiran kromatin yang banyak menyerap warna

SUmber: https://promo-honda.id/serai-wangi-penghasil-minyak-atsiri-masa-depan/