2 Contoh Surat Kuasa

2 Contoh Surat Kuasa

2 Contoh Surat Kuasa

CONTOH SURAT KUASA

 

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini

nama     :               Andi Nur Jaya

alamat  :               Pondok Pinang Indah  P-23

RT 10, RW 23, Sukatani

Kecamatan Cikarang

  1. KTP : 11.15.12.123098.0023

 

memberi kuasa kepada

nama     :               Rieki Jerry

alamat  :               Perum. Puri Regency ruko A

RT 11, RW 2, Sukatani

Kecamatan Cikarang

  1. KTP : 14.14.13.56765.0049

untuk     :              Menutup tabungan di Bank Muamalat atas nama Andi Nur Jaya, no. Rekening 234-99-1264387-5

 

Surat kuasa ini saya buat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

 

 

Sidoarjo, 20 September 2010

Yang Menerima Kuasa,                                                                                                         Yang Memberi Kuasa,

 

 

 

 

Rieki Jerry                                                                                                                            Andi Nur Jaya

 

 

SURAT KUASA

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                           : ……………………………………………………..

Alamat                        : ……………………………………………………..

……………………………………………………..

No. KTP / SIM           : …………………………………………………….

Dengan ini memberikan KUASA kepada :

Nama                           : ……………………………………………………..

Alamat                        : ……………………………………………………..

……………………………………………………..

No. KTP / SIM           : ……………………………………………………..

 

Dalam hal ini mewakili saya untuk :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Jakarta, ……………………..

Yang memberi kuasa,

 

 

 

( ……………………………)

 

 

Sumber : https://www.gurupendidikan.co.id/surat-kuasa/